جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue 

تولد دوباره مطمئن ترین نرم افزار برنامه ریزی حمل و نقل دنیا 

برای سالیان درازی مدل سازان در حوزه حمل و نقل بر انعطاف پذیری Emmeو رویکرد باز آن در مدل سازی تکیه نموده اند تا براحتی بتوانند از ابزارهای موجود استفاده نموده و یا ابزارهای کاربردی نوین مدل سازی، خود را تطبیق داده و یا کارهای خلاقانه و نوآور انجام دهند.

امروزه Emme  امکانی را برای شما ارائه می دهد که ممکن است شما را شگفت زده نماید این امکان چارچوب انقلابی ابزارهای کاربردی جدید Emme Modeller می باشد که مدل های حمل و نقل را بینهایت آسان نموده و به کارگیری آن به صورت جذابی فراهم آمده است تا به طور شفافی از مدل ها استفاده نمایید. این امکان امکان سویچ کردن و رابطه تعاملی بین بکارگیری مدل و توسعه مدل با ابزارها جدید برنامه نویسی فراهم آورده است.

ویژگی های جدید Emme4 چیست؟

استفاده از Emmeتا این حد راحت و قدرتمند نبوده است. در خصوصوEmme Prompt ،Emme Desktop بهبودهای بوجود آمده در پایگاه اطلاعاتی Emmeو چگونگی کار با Emme ،Emme ModellerLogbookو Emme API که تماماً باعث ایجاد روش برتری برایمدل سازی شده، اطلاعات بیشتر کسب کنید.

بروزرسانی به Emme 4

ارتقأ به Emme 4بسیار آسان می باشد. اگر بانک اطلاعاتی شما در Emme/2 و یا نسخه های قدیمی Emme3 قرار دارد،آن را به همراه Worksheetها  مدل ها و ماکروها بطور کامل می توانید بکارگیرید. شمانیازی به انتقال مدل نداشته و می توانید براحتی بکار خود ادامه دهید.هنگامیکه آماده کشف ویژگی های جدید شدید، می توانید از دوره هایآموزشی پیشرفته ما استفاده نمایید.
Emme یک سیستم جامع و کامل مدل سازی پیش بینی تقاضای سفر برای شهرها، مناطق و همچنینحمل و نقل در سطح ملی می باشد در بیش از نیمی از شهرهای پر جمعیت دنیا که دارای پیچیده ترین مدل های پیش بینی حمل و نقل می باشند، بطور روزمره استفاده می گردد.

شهرتان را تبدیل به یک شهر مبتنی بر مدل نمایید.

 به صورت مجازی مدل تقاضای سفر را برای هر منطقه شهری بر اساس هرگونه ساختار، تولید سفر، توزیع سفر،مدل های انتخاب مد حمل و نقل، سفرهای زنجیره ای، اتخاذ مدهای چندگانه و به همراه یکپارچگی کامل شبکه ترافیکی و ترانزیتی با توانایی مدلهای پیشرو مبتنی بر فعالیت  Activity Basedو بسیار از قابلیتهای دیگر بسازید.

برنامه ریزی حمل و نقل همگانی

ارزیابی ایجاد تغییرات بر روی حمل و نقل همگانی، اعم از ایجاد یا حدف خطوط اتوبوس ، تکرر و برنامه زمانبندی، سطح کیفیت خدمات رسانی، سیستم های پیچیده تعرفه، وجود جمعیت در خودروها و ایستگاه، قابلیت دسترسی پیادهها و معلولین، پارک سوار، عارضه سنجی ایستگاه های موقت به صورت Kiss-and-Rideو طراحی سیستم حمل ونقل همگانی و بسیار از ویژگی های دیگر توسط این نرم افزار قابل مدل سازی می باشد.برنامه ریزی ترافیک

ارزیابی توسعه شبکه حمل و نقل و الگوی های مدیریتی، ایجاد محدودیت های ترافیکی مانند محدوده طرح ترافیک و یا زوج و فرد و تعیین هزینه به همراه پیش بینی درآمد برای آن، مطالعات دسترسی، تأخیر در تقاطعات، مدیریت تقاضای ترافیک، زیرساخت های بحرانی، محدودیت برای خودروهای سنگین و باری، مطالعات ایجاد مسیر براید و چرخه از جمله مواردی است که می توان با استفاده از این نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

ارزیابی و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، آلودگی هوا و موارد زیست محیطی

انعطاف پذیری در انجام مطالعات اقتصادی و هزینه/منفعت تصمیمات و پروژه های ترافیکی، تحلیل کیفیت خدمات حمل و نقل به صورت منطقه ای، ارزیابی تصمیمات متخذه در خصوص مسائل مربوط به آلاینده های زیست محیطی مانند ارتقأ کیفیت سوخت و خودروها، مقایسه تصمیمات مدیریت تقاضا، و ارزیابی سرمایه گذاری بر روی ارتقأزیرساخت ها و بسیاری از موارد دیگر توسط این سیستم قابل ارزیابی میباشند.

 

 

روش بهتر مدل سازی، مزیت کلیدی Emme 4

روشی بهتر برای مدل سازی

چارچوب  Emmeمبتنی بر ابزارهای کاربردی و Componentها برایمدل های تقاضا و پیش بینی سفر می باشد. ساخت و پیاده سازی سریعمدل ها از ویژگی های آن می باشد. واسط های گرافیکی جدید کاربر منجر به استفاده بهینه نرم افزار و بکارگیری زبان مدرن برنامه نویسPythonحداکثربهره وری را فراهم آورده است.

تجزیه وتحلیل هوشمند و گزارشات پیشرفته

سریع ترین و غنی ترین سناریوهای مقایسه ای در نرم افزار فراهم میباشد.امکان مقایسه هرچیزی از مقایسه ویژگی های شبکه و مقادیر موجود در آن تاماتریس ها و گزارشات فراهم می باشد. نقشه ای کامل مبتنی بر GISو امکاناستفاده از خدمات Onlineو یا فایل های موجود ArcGISاز قابلیت هایEmmeمی باشد.

پشتیبانی فنی

ارائه بهترین سطح خدمات پشتیبانی فن از ویژگی های ماست. ارائه این خدمات از طریق تلفن، ایمیل و گروه پشتیبانی کاربران فراهم می باشد.

اعتبار و اطمینان

مطمئن ترین الگوریتم ها و فرآیندها در کلاس جهانی، که به منظور کار بادقت بالا برای مدل های بزرگ طراحی شده اند، در Emmeتعبیه شده اندتا پیچیده ترین مدل های حمل ونقلی دنیا را مدل کند و مبنای آنها بروزترین روشهای محاسباتی که در جدیدترین مقالات و کتب آکادمیک و علمی منتشرشده اند می باشد.

شفافیت  

دسترسی فراتر از انتظار در توپولوژی شبکه، توابع تأخیر، خدمات حمل و نقل همگانی، المان های ارتباطی، نشان دهنده این موضوع است که میان طراحی وتحلیل شفاف جزئیات مدل واسطه دیگری وجود ندارد.ساختار بازبه پشتوانه ساختار باز نرم افزار و فرآیندهای مدل سازی، تطابق با نیازها وویژگی های محلی کاربران فراهم آمده است. همچنین اطلاعات قابلیت ارسالشدن به سایر فرمت ها نیز فراهم است. نرم افزار را بر روی سیستم عامل های ویندوز و لینوکس می توان نصب نمود و همچنین امکان بکارگیری آن بر روی شبکه وجود دارد. 

  

براحتی مدل ها را براحتی آماده و اجرا می نماید Emme Modeller

انعطاف پذیری و کارایی بالای Emmeبا وجود واسط گرافیکی کاربر که با تغییرات و تصمیمات کاربر بروز می گردد وسیستم شگفت انگیز مبتنی بر اجزای کاربردی امکان ساخت، پیاده سازی و اجرای مدل های پیش بینی سفر وحمل و نقل را فراهم می سازد.

Toolbox استاندارد و مدل سازی

تخصیص پیشرفته ترافیک و حمل و نقل همگانی، تحلیل مسیر ترافیک و ترانزیت، بهترین چارچوب تنظیم تقاضا، تنهاابزار دقیق مبتنی بر ریاضیات جهت فرآیندهای تخصیص ،Congested Transitقدرت بالا در محاسبات شبکه و ماتریس همگی باعث برتری نرم افزار Emmeدر جزئیات شده اند.

سیستم ثبت وقایع Logbookدیگر در مدل سرگردان نخواهید شد

حتی مدل های پیچیده نیز با استفاده از Logbookشفاف خواهند شد. ساختار مدل را می توانید بررسی نموده و نه تنها شبکه بلکه کل فرآیند و اتفاقات را به صورت سلسله مراتبی می توانید رصد نمایید.

API به سادگی از واسط کاربری به برنامه نویسی گذار کنید

با استفاده ازModellerمی توانید به راحتی ابزارهای کاربردی را به سرعت ساخته و اجرا نمایید. برای این منظورابزارهای جدیدی ارائه شده است تا بتوانید منوهای ورودی اطلاعات خود را ساخته و از صدها دستور برنامه نویسی آماده APIبرای شبکه، ماتریس و دسترسی به بانک اطلاعاتی استفاده نمایید.


EMME Desktop، نقشه، ویرایش، و مقایسه سناریوهای برنامه ریزی

تصمیمات برنامه ریزی خود را با استفاده از نقشه های دینامیک، نمودارها و گزارشات که همواره بروز میباشند،مشاهده نمایید. زیرا شما شبکه را همواره بر اساس مدل سازی خود مشاهده می نمایید و ملاحظات مبهمی دراین بین نبایست وجود داشته باشند. مقایسه سناریوها و مشاهده تفاوت در شبکه ها در چشم بهم زدنی قدرت تحلیل و  انتخاب را به شما می دهد

  
 

Emme یک سیستم جامع و کامل مدل سازی پیش بینی تقاضای سفر برای شهرها، مناطق و همچنین
حمل و نقل در سطح ملی می باشد در بیش از نیمی از شهرهای پر جمعیت دنیا که دارای
پیچیده ترین مدل های پیش بینی حمل و نقل می باشند، بطور روزمره استفاده می گردد.

شهرتان را تبدیل به یک شهر مبتنی بر مدل نمایید.

به صورت مجازی مدل تقاضای سفر را برای هر منطقه شهری بر اساس هرگونه ساختار، تولید سفر، توزیع سفر،
مدل های انتخاب مد حمل و نقل، سفرهای زنجیره ای، اتخاذ مدهای چندگانه و به همراه یکپارچگی کامل شبکه
ترافیکی و ترانزیتی با توانایی مدلهای پیشرو مبتنی بر فعالیت  Activity Basedو بسیار از قابلیت های دیگر بسازید.

برنامه ریزی حمل و نقل همگانی
ارزیابی ایجاد تغییرات بر روی حمل و نقل همگانی، اعم از ایجاد یا حدف خطوط اتوبوس ، تکرر و برنامه زمانبندی،
سطح کیفیت خدمات رسانی، سیستم های پیچیده تعرفه، وجود جمعیت در خودروها و ایستگاه، قابلیت دسترسی پیاده
ها و معلولین، پارک سوار، عارضه سنجی ایستگاه های موقت به صورت Kiss-and-Rideو طراحی سیستم حمل و
نقل همگانی و بسیار از ویژگی های دیگر توسط این نرم افزار قابل مدل سازی می باشد.

برنامه ریزی ترافیک
ارزیابی توسعه شبکه حمل و نقل و الگوی های مدیریتی، ایجاد محدودیت های ترافیکی مانند محدوده طرح ترافیک
و یا زوج و فرد و تعیین هزینه به همراه پیش بینی درآمد برای آن، مطالعات دسترسی، تأخیر در تقاطعات، مدیریت
تقاضای ترافیک، زیرساخت های بحرانی، محدودیت برای خودروهای سنگین و باری، مطالعات ایجاد مسیر برای
دوچرخه از جمله مواردی است که می توان با استفاده از این نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

ارزیابی و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، آلودگی هوا و موارد زیست محیطی
انعطاف پذیری در انجام مطالعات اقتصادی و هزینه/منفعت تصمیمات و پروژه های ترافیکی، تحلیل کیفیت خدمات
حمل و نقل به صورت منطقه ای، ارزیابی تصمیمات متخذه در خصوص مسائل مربوط به آلاینده های زیست محیطی
مانند ارتقأ کیفیت سوخت و خودروها، مقایسه تصمیمات مدیریت تقاضا، و ارزیابی سرمایه گذاری بر روی ارتقأ
زیرساخت ها و بسیاری از موارد دیگر توسط این سیستم قابل ارزیابی می باشند.

Emme یک سیستم جامع و کامل مدل سازی پیش بینی تقاضای سفر برای شهرها، مناطق و همچنین
حمل و نقل در سطح ملی می باشد در بیش از نیمی از شهرهای پر جمعیت دنیا که دارای
پیچیده ترین مدل های پیش بینی حمل و نقل می باشند، بطور روزمره استفاده می گردد.

شهرتان را تبدیل به یک شهر مبتنی بر مدل نمایید.

به صورت مجازی مدل تقاضای سفر را برای هر منطقه شهری بر اساس هرگونه ساختار، تولید سفر، توزیع سفر،
مدل های انتخاب مد حمل و نقل، سفرهای زنجیره ای، اتخاذ مدهای چندگانه و به همراه یکپارچگی کامل شبکه
ترافیکی و ترانزیتی با توانایی مدلهای پیشرو مبتنی بر فعالیت  Activity Basedو بسیار از قابلیت های دیگر بسازید.

برنامه ریزی حمل و نقل همگانی
ارزیابی ایجاد تغییرات بر روی حمل و نقل همگانی، اعم از ایجاد یا حدف خطوط اتوبوس ، تکرر و برنامه زمانبندی،
سطح کیفیت خدمات رسانی، سیستم های پیچیده تعرفه، وجود جمعیت در خودروها و ایستگاه، قابلیت دسترسی پیاده
ها و معلولین، پارک سوار، عارضه سنجی ایستگاه های موقت به صورت Kiss-and-Rideو طراحی سیستم حمل و
نقل همگانی و بسیار از ویژگی های دیگر توسط این نرم افزار قابل مدل سازی می باشد.

برنامه ریزی ترافیک
ارزیابی توسعه شبکه حمل و نقل و الگوی های مدیریتی، ایجاد محدودیت های ترافیکی مانند محدوده طرح ترافیک
و یا زوج و فرد و تعیین هزینه به همراه پیش بینی درآمد برای آن، مطالعات دسترسی، تأخیر در تقاطعات، مدیریت
تقاضای ترافیک، زیرساخت های بحرانی، محدودیت برای خودروهای سنگین و باری، مطالعات ایجاد مسیر برای
دوچرخه از جمله مواردی است که می توان با استفاده از این نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

ارزیابی و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، آلودگی هوا و موارد زیست محیطی
انعطاف پذیری در انجام مطالعات اقتصادی و هزینه/منفعت تصمیمات و پروژه های ترافیکی، تحلیل کیفیت خدمات
حمل و نقل به صورت منطقه ای، ارزیابی تصمیمات متخذه در خصوص مسائل مربوط به آلاینده های زیست محیطی
مانند ارتقأ کیفیت سوخت و خودروها، مقایسه تصمیمات مدیریت تقاضا، و ارزیابی سرمایه گذاری بر روی ارتقأ
زیرساخت ها و بسیاری از موارد دیگر توسط این سیستم قابل ارزیابی می باشند.