جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue

   

نرم افزار زمانبندی حرکت قطارهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شرح مسئله

تهیه گراف مادر حرکت قطارها :

1.       زمان اعزام بهینه هر قطار در تلرانس تعریف شده

2.       مکان تلاقی ها، سبقت ها

3.       مکان توقف قطارها برای نماز

 

پروژه طراحی سیستم زمانبندی حرکت قطارهای مسافری

          شرح خدمات سیستم زمانبندی حرکت قطارها

          زمانبندی قطارهای محور خراسان، آذربایجان و شمال بصورت یکپارچه

          تهیه گراف مادر به ازای مسیرهای دلخواه برای کل قطارهای عبوری از مسیر

          رعایت محدودیت ظرفیت ایستگاه ها و برنامه مسدودی بلاک ها

 
 

دشواری های تهیه گراف مادر

1.       ترافیک بسیار بالای مسیر دوخطه تهران – مشهد و ظرفیت محدود ایستگاه ها

2.       مسدودی بلاک ها

3.       به حداقل رساندن زمان های نرسیدن مسافری

4.       کم بودن تعداد ایستگاه های نمازخانه دار

5.       دشواری های در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و کلیه قوانین حرکت قطارها در راه آهن ایران

 

ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار زمانبندی حرکت قطارها


1.       تعیین زمان اعزام قطارها از مبدا با هدف حداقل کردن زمان‌های سفر قطارها

2.       تعیین برنامه اقامه نماز قطارها در بازه‌های افق شرعی

3.       تعیین برنامه توقف اجباری قطارها بشکل خودکار (آبگیری، سوختگیری، جواز)

4.       امکان زمان‌بندی مجدد قطارها در برنامه زمان‌بندی حرکت قطارها

5.       قابلیت توسعه مدل شبیه‌سازی شامل اضافه کردن خطوط ریلی، مسیر یا تعریف ایستگاه جدید توسط کاربر

6.       ماژول‌ نمایش دوبعدی حرکت قطارها در حین شبیه‌سازی و امکان شناسایی نقاط گلوگاهی شبکه

                   

               نمای اصلی نرم افزار زمانبندی حرکت قطارها                                                                                   معماری سیستم و ماژول های اصلی نرم افزار

 

نرم افزار شبیه سازی Enterprise Dynamics (ED)

ü        نرم افزار شبيه سازی گسسته پیشامد Enterprise Dynamics(ED)  متعلق به شرکت  Incontrol  هلند می باشد.

ü        ED  نرم‌افزاری شی‌گرا برای مدل‌سازی، شبيه‌سازی، مشاهده و کنترل فرآيندهای پويا مي‌باشد.

ü        کاربران مي‌توانند عناصر (atom) را از کتابخانة استاندارد اتم‌ها برداشته و در مدل خود استفاده نمايند.

ü         ED بر اساس مفهوم اتم‌ها به عنوان اجزاي مدل‌سازی پايه‌گذاری شده است.

               
                     

                              مدل شبیه سازی راه آهن در نرم افزار ED                                                                                                    محیط نرم افزار (ED)


                  

                                       اجزای مدل شبیه سازی                                                                                                         مدل شبیه سازی (ادامه) 

  

اطلاعات ورودی سیستم

تعریف ناوگان حمل و نقل

           ایستگاه های مبدا و مقصد قطار

           زمان اعزام پیشنهادی به همراه تلرانس مجاز حرکت از مبدا

           حداکثر سرعت در هر بلاک و کلاس قطار

           اولویت ورود به بلاک ها در شرایط تلاقی و ورود یا خروج همزمان از ایستگاه ها

           روزهای اعزام (بصورت همه روزه- یکروز در میان- و بطور دلخواه روزهای هفته)

           حداقل زمان توقف در ایستگاه مقصد جهت نگهداری و تعمیرات و انجام سرویس جهت برگشت

فرم تعریف کلاس سرعت در بلاک ها و مسیرهای حرکت در شبکه

1.       تعریف کلاس سرعت

2.       تعریف مبدا مقصد و مسیر برای هر کلاس سرعت

فرم زمان های سیر کلاس های سرعت در هر بلاک

           زمان سیر هر بلاک

           حداکثر سرعت (km) در بلاک

           کیلومتراژ بین ایستگاه ها

فرم برنامه توقفات قطارها

           زمان های توقف برنامه ای

           مسافرگیری

           آبگیری

           سوختگیری

           تجدید جواز

           چرخش دیزل و  ... 

فرم آمار و امکانات زیرساختی ایستگاه ها

           تعداد خطوط مسافری و تعداد سکوهای ایستگاه

           سمت نمازخانه در ایستگاه (سمت خط زوج  یا فرد)

           داشتن یا نداشتن زیر گذر

برنامه مسدودی بلاک های دوخطه و تکخطه (برنامه تعمیرات خطوط ریلی)

           برنامه مسدودی از زمان شروع تا پایان تعمیرات بلاک ها

          اوقات شرعی ایستگاه ها (نمازهای صبح، ظهر و مغرب عشاء)

 
 

امکانات سیستم شبیه سازی

1.       امکان مشاهده و تغییر اطلاعات قطارها در مدل شبیه سازی در هر لحظه

2.       مشاهده بلاک های مسدودی دار با رنگ مشکی در مدل دو بعدی

ماژول بهینه سازی

ü        از تعامل بین ماژول های بهینه سازی و شبیه سازی، برنامه زمانبندی مطلوب حاصل می شود.

گزارشات خروجی سیستم

1.       زمان اعزام بهینه

2.       زمان رسیدن به مقصد

3.       زمان سیر خالص و زمان سفر قطارها

4.       زمان های توقفات غیربرنامه ای قطارها (تلاقی و نرسیدن مسافری)

گزارشات خروجی سیستم