جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue


 

CAST  Aircraft

شبيه‌سازي ترافيك هواپيما و عمليات پرواز

CAST  Aircraft شبيه‌ساز ترافيك هواپيماها در درون و اطراف فرودگاه با درنظر گرفتن زيرساخت‌ها، قوانين، محدوديت‌ها و استراتژي‌هاي عملكردي مي‌باشد.

بوسيله  CAST Terminal عملكردها و زيرساخت‌ها را مي‌توان به‌سرعت و در سطوح مختلف جزييات ارزيابي نمود. بطور مثال، به‌منظور بهينه‌سازي عمليات،‌ مي‌توان ايجاد يك زيرساخت جديد و يا كنترل عملكرد يك سيستم با توجه به ظرفيت آن را به‌سرعت ارزيابي نمود.

شاخص‌هاي مختلف اجرايي را مي‌توان براي آناليز به كار برد و نتايج ان را از طريق گراف ها و نمودارها مشاهده نمود.

بخشي از عملكرد CAST Aircraft برنامه‌ريزي مركزي برنامه پروازها مي‌باشد. بر اساس برنامه زمان‌بندي، پروازها شبيه‌سازي مي‌گردند. براساس احتمالات،‌ تاخير و انحراف برنامه زمان‌بندي نيز قابل شبيه‌سازي مي‌باشد.

تخصيص پوياي گيت‌ها ،‌تمامي اطلاعات مرتبط با پرواز را درنظر گرفته و محدوديت‌ها و اولويت‌ها نيز با توجه به اطلاعات زنده و موجود،  قابل اجرا مي‌باشد.

در اين نرم‌افزار ، چگونگي خدمات‌رساني به هواپيماها و همچنين نحوه استفاده از باند پرواز قابل شبيه‌سازي است. عملكردهاي متفاوت همچون راهنمايي هواپيماها به باند پرواز و يا بازگرداندن آنها به آشيانه نيز قابل ارزيابي مي‌باشد.چگونگي استفاده از باند پرواز از استانداردATC تبعيت مي كند و ميتوان به كمك اين نرم افزار زمان كمينه تفكيك و ترك باند را با توجه به زمان اشغال باند،‌ دريافت اطلاعات از رادار و خصوصيات فردي هر هواپيما محاسبه كرد.

قابليت سه‌بعدي سازي جامع اين نرم‌افزار نه‌تنها از قابليت آناليز اطلاعات بصورت جامع پشتيباني مي‌كند،‌ بلكه يك ابزار كارا براي ارايه بصري نتايج آناليزها براي مشتريان و متقاعد كردن مديران ارشد مي‌باشد.

امكانات ديگر نرم‌افزار CAST Aircraft

·         برپايي شبكه انتقال هواپيما (Taxiway) و باند پرواز به‌كمك طرح‌هاي از پيش تعين شده

·         واردكردن نقشه باند انتقال و باند پرواز از نرم‌افزار AutoCad

·         توليد پروازها بر اساس برنامه زمانبندي

·         تخصيص پوياي گيت‌ها در مسيريابي هواپيما در فرودگاه

·         بهره‌برداري از باند پرواز بر اساس قوانين مشخص و محدوديت‌ها

·         رفتار حركتي ميكروسكوپيك

·         كشف و تشخيص ناسازگاري‌ها در انتقال هواپيماها به باند پرواز

·         محاسبه دقيق تاخير، انتقال به باند پرواز و ... به كمك ارزيابي پارامترها

·         استفاده از سيستم توزيع اتفاقي

CAST Aircraft از پيشرفته‌ترين نرم‌افزارهاي مديريت ناوگان هوايي به حساب مي‌آيد و ميتواند بصورت جداگانه و يا عضوي هماهنگ با ديگر نرم‌افزارهاي خانواده CAST به كار گرفته شود.

شاخص‌ها

·         شبيه‌سازي سريع و آسان مدل

·         فراهم آورنده تخصيص اتوماتيك گيت‌ها و مسير حركتي هواپيما

·         سه‌بعدي سازي با كيفيت بسيار بالا

·         هسته پردازشگر و آناليزكننده قدرتمند

·         قابل اجرا بر روي تمامي كامپيوترهاي استاندارد

·         آموزش در محل و  پشتيباني حرفه‌اي