جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue
   

پروژه میدان رازی تهران به منظور شبیه سازی وضعیت حال حاضر آن به صورت شبیه سازی میکروسکوپیک

هدف از انجام این پروژه مدل سازی جریان ترافیک در میدان رازی تهران با توجه به وضعیت موجود حرکت خودروها و با در نظر گرفتن سیستم حمل و نقل عمومی سریع (BRT) بود. در خصوص تقاضای ورودی، دبی مدل به تفکیک برای موتور سیکلت، خودروهای سواری و خودروهای سنگین و همچنین اتوبوسها لحاظ گردید. خروجیها مطالعه شامل زمان سفر در هر یک از مسیرها، میزان اشغال، سرعت پیمایش خودروها، صف متوسط هر یک از مسیر های شبکه، و همچنین خروجی گرافیکی لز قبیل خروجی دو بعدی و سه بعدی مدل می باشد. این پروژه توسط نرم افزار AIMSUN و در سه سناریو طراحی گردید.