جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue
 

عنوان پروژه: شبیه سازی فرودگاه حضرت امام در فصل High Season و بهبود فرآیندها به منظور کاهش زمان انتظار مسافران

با آغاز فصل تابستان همواره افزایش مسافرت های خارجی و به تبع آن کمبود منابع انسانی و تجهیزات بوقوع می پیوندد. با انجام مطالعه شبیه سازی این امکان فراهم آمد تا نسبت به ایجاد برخی از اصلاحات در فرآیندهای گلوگاهی بویژه بازرسی مسافران و گمرک اقدامات بعمل آمده و در نتیجه رضایتمندی مسافرین در برداشته باشد. اطلاعات ورودی در مدل شبیه سازی اطلاعات پروازهای ورودی به صورت واقعی بوده  تا نسبت به پیش بینی وضعیت آتی و همچنین ایجاد تمهیدات لازم با توجه به نتایج خروجی میسر گردد. با توجه به تجزیه و تحلیل مدل و مشاهده زمان انتظار طولانی بازرسی گمرک در برخی از اوقات که پیک پرواز های ورودی می باشد، نسبت به تغییرات جزئی در منابع و مسیر بازرسی گمرک در خصوص پروازهایی که از مبدأ کشورهای بویژه اروپایی بودند اقدام گردید و در نتیجه میزان زمان انتظار گلوگاه بازرسی گمرک بطور قابل توجهی کاهش یافت.