جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue


بكارگيري نرم‌افزار Enterprise Dynamics برای شبیه‌سازی عملیات کلینیک رنگ در شرکت خودرو سازي 

کلينيک رنگ، ايستگاهی است در پايان فرآيندهای توليد خودرو که وظيفه آن از بين بردن عدم تطابق‌های موجود در بدنه اتومبيل‌ها می‌باشد. اين عيوب در طی فرآيندهای توليدی به وجود آمده اند. معطلی زياد خودروها در اين بخش و حجم بالاي کار اپراتورها، باعث شد که مسئولين به دنبال راه حلی برای بهبود فرآيندهای اين قسمت باشند. با توجه به ماهيت احتمالی و تصادفی کار و نيز محدوديت‌های گوناگون موجود در بخش از جمله تعداد اپراتورها شبيه‌سازی به عنوان يک تکنيک مناسب انتخاب شد.

در اين پروژه پس از شناخت کامل سيستم، مدلی از بخش کلينيک رنگ با اهداف :

· تخصيص مناسب نيروی انسانی

· رسيدن به تعداد مشخصی خروجی در ساعت

· آناليز نقاط گلوگاهی بخش

تهيه گرديد. اين مدل که با استفاده از نرم‌افزار شبيه‌سازی ED ساخته شد امکان بررسی آلترناتيوهای پيشنهادی توسط تيم مهندسی را فراهم آورد