جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue
 آشنايي با ابزارهاي شبيه‌سازي و نقش آن در صنعت  خودروسازي

ماموریت ها :

افزايش بهرهوري با بكارگيري آخرين ابزارها و تكنيكهاي فكرافزاري و نرمافزاري مهندسي صنايع از قبيل:

          شبيهسازي،

          بالانس خط،

          برنامهريزي توليد،

          مديريت زنجيرة تآمين،

          توليد ناب،

          زمانسنجي و مطالعه كار،

          مطالعه فاكتورهاي انساني و تحليل ارگونوميك

          تجزيه و تحليل توقفات كلي ماشين آلات و  ... ميباشد.

ايجاد خلاقيت و نوآوري و يكپارچه نمودن آن درانجام عمليات ساخت وتوليد، پيادهسازي سيستمهاي اطلاعاتي و سيستمهاي تصميمسازي بطور مؤثري منجر به افزايش بهره‌وري با سرعت بالاتري ميگردد كه كليد موفقيت در دنياي رقابتي ميباشد.

شروع از كجاست؟

          وجود مشكل....

         چگونه ميزان توقفات را كم ميتوان نمود؟

         چگونه به ميزان توليد 2000 عدد در روز ميتوان رسيد؟

         آيا خط بستهبندي يا مونتاژ توان  افزايشي كه در خط توليد ميخواهيم بدهيم را دارد؟

         تاثير سفارش جديد بر روي تاريخ تحويل ساير سفارشات چقدر است و چگونه ميتوان آن را كاهش داد

         ميزان سطح بهينه موجودي چقدر است تا خط با كمبود مواد روبرونگردد

         آيا سيستم حمل و نقل و لجستيك متناسب با نياز آينده ميباشد؟

         آيا سيستم تغذيه خط قابليت اصلاح را دارد؟

         و حتي آيا توليد به همان روشي كه بايسته است، انجام مي‌گردد.

شبيه‏سازي چيست؟

شبيه‏سازي تقليدي از عملكرد فرآيند يا سيستم واقعي، با گذشت زمان است.

ديناميك بودن مسائل

بكارگيري علم آمار و احتمال

معرفي شبيه سازي با يك مساله نمونه

          مساله تعداد ليفتراك مورد نياز و

مديريت پالت ها

حداقل اطلاعات مورد نياز:

          زمانها

          جريان مواد

          ساير (در دسترس بودن و ...)

نمونه اي از يك مساله

          دو نوع رويه جهت انجام عمليات:

1- اپراتور عمومي، تمامي محصولات در يك صف قرار گرفته و هر اپراتور ميتواند بر روي تمامي انواع محصول، عمليات مورد نياز را انجام دهد.

2- اپراتور متخصص، هر اپراتورداراي يك امور تخصصي مربوط به خود را انجام مي دهد.

          سه نوع خدمت متصور است

          اپراتورها در سناريوي 1 بطور ميانگين 1.5 دقيقه براي هر محصول زمان مصرف مينمايند.

          اپراتورها در سناريوي دو 10 درصد سريعتر كار ميكنند.

          گنجايش سالن 30 محصول مي‌باشد.

          با فرض اينكه بطور متوسط هر 33 ثانيه يك محصول وارد سيستم شود، كدام يك از سناريوها بهتر است؟

         ميانگين زمان انتظار محصول چقدر است؟

         سيستم چند  محصول خروجي در ساعت دارد؟

          اگر هر 28 ثانيه يك محصول وارد سيستم شود چه اتفاقي خواهد افتاد؟

منظور از شبيه‏سازي:

Ø       به منزلة ابزار تحليل براي پيش‏بيني تأثير تغييرات بر روی سيستم‏هاي موجود

Ø       به عنوان ابزاري طراحي براي پيش‏بيني عملكرد سيستم جديد در شرايط گوناگون

شبيه‏سازي چه وقتي ابزار مناسبي شمرده مي‏شود؟

1.       به منظور آزمايش طرح‏ها يا خط مشي‏هاي جديد پيش از اجراي آنها استفاده كرد و در آمادگي لازم را براي روبرو شدن با پيشامدهاي ممكن بدست آورد.

2.       شناخت بدست آمده از طريق طراحي مدل شبيه‏سازي ، به هنگام انجام اصلاحات در سيستم ، ارزش فراواني دارد.

3.        بررسي و آزمايش رابطه‏اي متقابل هرسيستم يا زير سيستم پيچيده ميسر است.

4.       تغييرات اطلاعاتي، سازماني و محيطي را مي‏توان شبيه‏سازي ، و تأثيرات اين تغييرات را بر مدل مشاهده نمود.

5.       با ايجاد تغيير در وروديها شبيه‏سازي و بررسي خروجي‏هاي بدست آمده ، مي‏توان شناخت ارزشمندي دربارة‌ مهمترين متغيرها و چگونگي روابط متقابل آنها بدست آورد.

مزاياي شبيه‏سازي

1.       پس ازساختن هر مدل مي‏توان به منظور تحليل طرح‏ها يا خط مشي‏ها، بارها آنرا اجرا كرد.

2.       دستيابي به داده‏هاي شبيه‏سازي بسيار كم هزينه‏تر از فراهم آوردن داده‏هاي مربوط به سيستم حقيقي است.

3.       بكاربردن شبيه‏سازي معمولاُ آسانتر از روش‏هاي تحليلي است.

4.       معمولاً مدل‏هاي تحليلي به فرض‏هاي ساده كننده بسيار زياد نياز دارند تا از لحاظ رياضي قابل حل شوند ولي مدل‏هاي شبيه‏سازي چنين محدوديتي ندارند.

5.       در برخي از موارد شبيه‏سازي تنها راه حل مسأله است.

زمينه‌هاي بكارگيري شبيه‌سازي

§         عمومي: اقتصاد، بازاريابي، مديريت بارزگاني، علوم سياسي، تعليم و تربيت، علوم اجتماعي، علوم رفتاري، روابط بين‌الملل، مطالعات شهرسازي و مهندسي

§         موضوعات مربوط به مديريت:

          توليد: لي‌اوت و اندازه كارخانه، بهينه‌سازي طراحي فرايندها

          خدمات بهداشتي درماني: برنامه‌ريزي واحدهاي درماني، خدمات مربوط به انتقال خون، انتقال ويروس AIDS.

          مهندسي مجدد فرايندها: بهبود فرايندهاي كاري در يك بخش خدماتي

          حمل و نقل هوايي: عمليات فرودگاه، كنترل ترافيك هوايي

          حمل و نقل زميني: شبيه‌سازي حمل و نقل، كنترل on-line ترافيك

          برنامه‌ريزي بحران: مدلسازي تخليه.

          امور نظامي: برنامه‌ريزي نبرد، تحليل سناريوها

شبيه‏سازي درصنعت خودروسازي

          مديريت زنجيرة تأمين

          استقرار ماشين آلات، سرويس دهندگان و لي‏اوت كارخانه يا سازمان

          برنامه ريزي سيستم توليد و منابع توليد اعم از مواد، نيروي انسانی و ...

          بالانس نمودن خطوط توليد

          سيستم های حمل‏ونقل درون کارخانه ،

          بين سالنهاي، بخش دريافت، بخش ارسال، پاركينگ اداره تحويل

           وسائل حمل و نقل و يا برنامه ريزی آنها

          سيستم ذخيرة كالاها و انبارهاي مواد

           اوليه، سيستم‏هاي بزرگ توزيع و كنترل

          موجودي به منظور اصلاح طراحي آن

          سيستم پشتيباني، تعميرات پيشگيرانه

           و تجزيه‌وتحليل توقفات

          جريان مواد و اطلاعات در سازمان

          سيستم‏هاي خدماتي و اداري و ...

كاربرد شبيهسازي در صنعت خودروسازي

          طراحي Layout خط توليد

          مديريت توليد و موجودي

           Product mix sequencing

          ساير مسائل مرتبط

طراحي Layout

          تعيين تعداد ماشين آلات

          تعيين زمان سيكل

          بالانس خط

          شناسايي محل و سايز بافرها

          سرعت تسمه نقالهها

مديريت توليد و موجودي

          مديريت تغييرات در محصول

          سياستهاي تعميرات و نگهداري

          تجزيهوتحليل ضايعات

          تغييرات سايز سفارشات

          زمانبندي و ظرفيت سالن رنگ

          مديريت و كنترل موجودي

          اندازهگيري OEE

مديريت لجستيك

          بارانداز دريافت و ارسال

          لجستيك درون كارخانهاي

          تغديه خط

          مديريت زنجيره عرضه و تأمين

مسائل قابل ارائه صنعت خودروسازي ايران

         خط مونتاژ گيربكس در محورسازان ايران خودرو

          مديريت لجستيك در سالن پرس

          خط مونتاژ موتور ملي

          يك مدل Job Shop

         بالانس خط اتوماتيك با الگوريتم متاهيورستيك

         طراحي لي اوت

         مديريت زنجيره تأمين

خط مونتاژ گيربكس پرايد در محورسازان ايران خودرو

          اواخر سال 84 شركت محورسازان در خصوص ارزيابي لياوت، تجهيزات، ميزان توليد ساليانه براي راهاندازي خط مونتاژ گيربكس پرايد از شركت سيمارون درخواست طراحي مدل شبيه‌سازي و تجريه و تحليل آن را نمود.

          اجزاي مدل:

         تغذيه مواد

         خط مونتاژ به همراه پيش مونتاژها، اپراتورها، بافرهاي پاي خط، استندها جهت حمل مواد

         سيستم انتقال مواد: كانواير، استند، ليفتراك، كفي، جراثقال

         دستگاه‌هاي تست و بازرسي

         دستگاه‌هاي دوباره كاري

          گزارشات اصلي:

         ميزان توليد ساليانه

         ايستگاه‌هاي كه دچار كمبود قطعات شده‌اند

         درصد بكارگيري منابع بحراني

شبيهسازي وضعيت اوليه

          ميزان توليد در شيفت 19 ساعته 405

          ميزان توليد ساليانه 105300

          گلوگاه سيستم انتقال مواد به دستگاه‌هاي تست

پيشنهاد

تغيير استراتژي حركت جرثقيلها از حالت اختصاص يك جرثقيل جهت برداشت و تخليه هر دستگاه تست به حالت اختصاص يك جرثقيل به تغذية هر دو دستگاه تست و يك جرثقيل به تخلية هر دو دستگاه تست

شبيهسازي وضعيت پيشنهادي

          يزان توليد در شيفت 19 ساعته: 476

          ميزان توليد ساليانه 123760 و افزايش به ميزان 17%

          تغييرسيستم انتقال مواد به دستگاه‌هاي تست

            و در نتيجه افزايش درصد بكارگيري از 59% به 70%

ساير ملاحظات

          نحوة تغذية خطوط و سيستم لجستيك

          درصد ضايعات

          دوبارهكاري ها

          مينيمم نمودن سرمايه در گردش