جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue

بخشي از مدل ساخته شده در نرم‌افزار Enterprise Dynamics

بر اساس داده‌هاي جمع‌آوري شده از سالن توليد و مطالعات شبيه‌سازي انجام گرفته درصد زمان‌هاي بيکاري، حرکت با بار و حرکت بدون بار هر يک از دو دسته ليفتراک مشخص شد. نمودارهاي زير که خروجي نرم‌افزار ED هستند اين پارامترها را نشان مي‌دهند:


نمودار فعاليت ليفتراک‌هاي دسته اول

   به‌کارگيري نرم‌افزار ED براي شبيه‌سازي فرآيند تغذيه خط در شرکت ايران‌خودرو

يکي از مهم‌ترين کاربردهاي تکنيک شبيه‌سازي، بررسي مسائل لجستيک و حمل‌ونقل است. شرکت سيمارون‌پرداز اخيراً اين تکنيک را به همراه نرم‌افزار شبيه‌سازيEnterprise Dynamics در بررسي مسئله تغذيه خطوط سالن مونتاژ 1 شرکت ايران‌خودرو به کار گرفته است.

از آنجا که حوزه کاري مورد مطالعه يکي از گلوگاه‌هاي ورود قطعات بوده و حجم تردد ليفتراک‌ها در آن بالاست مطالعه فرآيندهاي کاري آن از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد و همين مسئله لزوم انجام بررسي‌هاي بيشتر از طريق شبيه‌سازي را به وجود آورده است.

در اين سالن دو دسته ليفتراک مشغول به فعاليت هستند: ليفتراک هاي دسته اول وظيفه تخليه کفي‌هاي انبار و بارگيري پالت‌هاي خالي را بر عهده دارند، ليفتراک هاي دسته دوم نيز پالت‌هاي خالي را به سلول‌هاي تعريف شده منتقل مي‌سازند. هدف از اين مطالعه شبيه‌سازي تحليل فعاليت‌هاي دو دسته ليفتراک و مقايسه تراکم عمليات آنها در يک شيفت کاري (8 ساعت) است. بر اساس نتيجه اين مطالعات و مقايسه وضعيت کاري و عملکرد دو دسته ليفتراک ايجاد تغييراتي در پروسه کاري به منظور ايجاد بهبود در فرآيند بررسي خواهد شد. هم‌چنين زمان‌هاي بيکاري هر ليفتراک و مدت زماني که هر يک با بار يا بدون بار حرکت کرده‌اند ملاکي براي سنجش نياز به يک ليفتراک کمکي خواهد بود.

عناصر تشکيل‌دهنده اين مطالعه شبيه‌سازي شامل کفي، پالت‌هاي اقلام، پالت‌هاي خالي، ليفتراک، مسيرهاي حمل‌ و سلول‌هاي لجستيکي هستند که همگي با استفاده از امکانات و عناصر مختلف نرم‌افزار ED مدل‌سازي مي‌شوند. زمان انجام فعاليت‌ها مطابق با فعاليت‌هاي واقعي به مدل وارد شده‌اند و زمان ارسال محموله‌ها و فاصله زماني بين ارسال کفي نيز بر اساس برنامه حمل تعريف شده‌اند.

اين پروژه با استفاده از نرم افزار شبيه سازي Enterprise Dynamics انجام شد. اين نرم‌افزار از کاربردي‌ترين و پيشرفته‌ترين نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي موجود است که با داشتن توانايي‌هاي منحصر به‌ فرد امکان مدل‌سازي مسائل لجستيک و حمل‌ونقل را در کارخانه‌ها فراهم مي‌سازد، به‌علاوه مي‌توان با انجام آزمايشات در مدل ساخته شده، تأثير انجام تغييرات در سيستم و زمينه‌هاي بهبود فرآيند را نيز بررسي نمود.  

 

نمودار فعاليت ليفتراک‌هاي دسته دوم 


جدول زير درصد زماني را که ليفتراک‌ها بيکار هستند و نيز درصد زماني را که هر ليفتراک با بار و بدون بار حرکت مي‌کند نشان مي‌دهد:

ليفتراک‌هاي گروه 1

ليفتراک‌هاي گروه 2

حرکت با حمل بار

٪21

٪47

حرکت بدون حمل بار

٪27

٪47

بيکار

٪52

٪6

همان‌طور که مشخص است ليفتراک‌هاي گروه اول در حدود ٪48 و ليفتراک‌هاي گروه دوم ٪94 از زمان‌هاي کاري مشغول انجام فعاليت‌هاي کاري هستند، ليفتراک‌هاي گروه اول در ٪52 يعني بيش از نيمي از زمان‌هاي کاري بيکار هستند؛ در حالي که اين مقدار براي ليفتراک‌هاي گروه دوم تنها ٪6 است. بنابراين لازم است که توزيع فعاليت‌ها بين دو دسته ليفتراک و منطق توزيع کار بين آنها مورد بازنگري قرار گرفته و براي متوازن‌سازي فعاليت‌هاي آنها چاره‌اي انديشيده شود.