جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue
   
 

خدمات مطالعات اثر سنجی ترافیکی انواع کاربری های مولد و جاذب سفر (تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، درمانی، تفریحی)

هدف

         شناسایی، بررسی و ارزیابی مولفه های اثر گار ترافیکی مربوط به کربری های مولد و جاذب سفر در توسعه های جدید و درنظر گیری تمهیدات لازم در داخل و محدوده پیرامونی سایت جهت افزایش کارایی آن

ضرورت ها

         توسعه و تغییر کاربری بر اساس طرح های جامع و تفصیلی

          تاثیر توسعه کاربری در شبکه معابر به دلیل  تولیدو جذب سفر ایجاد شده

          لزوم برنامه ریزی حمل و نقل برای سال پایه و افق آینده

          لزوم بررسی و مقایشه گزینه های پیشنهادی

         اهمیت عارضه سنجی یک کاربری بر روی شبکه معابر پیرامونی محدود مورد مطالعه  
مزایا  
 پیش بینی تقاضای سفر قبل از احداث و بهره بداری از طرح
   برآورد تقاضای واقعی پارکینگ و پیش بینی تمهیدات لازم
   افزایش کارایی سایت با در نظرگیری مناسبترین گزینه ورود و خروج به / از سایت

   
  خدمات قابل انجام

          برآورد میزان تولید و جذب سفر از / به کاربری مورد نظر

          برآورد تقاضای پارکینگ(کوتاه و بلند مدت)

          شبیه سازی ترافیکی با استفاده از نرم افزار AIMSUN

          ارزیابی گزینه های پیشنهادی تامین دسترسی به سایت

          طراحی ارزیابی مسیر با استفاده از نرم افزار Auto Turn

          ارزیابی نحوه ارتباط با سامانه های حمل و نقل همگانی در محدوده مورد مطالعه

           تحلیل اثرات احداث توسعه جدید بر شبکه معابر پیرامونی(طول صف، تراکم ترافیک و...)

 

خدمات مطالعات، طراحی و اجرای سیستم های هوشمند مدیریت پارکینگ ( PMS )

   هدف

         افزایش پتانسیل کسب و کار با افزایش بهره وری تسهیلات پارکینگ و فراهم نمودن امکان مانیتورینگ و اطلاع از وضعیت فضا و دسترسی آسان به اطلاعات آماری و افزایش رضایتمندی کاربران از طریق تسهیل فرآیند ورود و خروج به پارکینگ و حفظ امنیت خودروی ایشان

ضرورت ها

         لزوم جذب حداکثری مشتریان و رقابت پذیر نمودن سایت نسبت به سایر رقبا

         بروز اختلال در نحوه ورود و خروج کاربران در سیستم های سنتی و هوشمند

          اتلاف وقت و کاهش رضایتمندی افراد در سیستم های غیر کارآمد 

        مزایا

          افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان

          درنظرگیری فضای متناسب ورودی و خروجی و راهروهای تردد وسایل نقلیه

          کاهش زمان یافتن محل پارکینگ

          کاهش آلاینده های هوا (CO,HC)

          کاهش هزینه های تهویه هوا

          بهینه سازی مصرف برق و باز کردن مرحله ای و تدریجی طبقات در صورت لزوم

          افزایش رفاه اجتماعی و تکریم ارباب رجوع

          کاهش هزینه نیروی انسانی و مدیریت پارکینگ

          ارتقای امنیت خودروهای پارک شده

          قابلیت ایجاد شبکه یکپارچه و تبادل تطلاعات

  خدمات قابل انجام

          برآورد تقاضای پارکینگ در ساعات مختلف بهره برداری

          طراحی داخلی فضای پارکینگ و مسیرهای دسترسی با در نظر گیری بیشترین بازدهی

          شبیه سازی ترافیکی فضای داخلی و خارجی پارکینگ با استفاده از نرم افزار AIMSUN

         طراحی معماری و فیزیکی اجزا و امکانات مورد نیاز پارکینگ هوشمند ( سیستم نرم افزار، زون کنترلر، نشانگر بیرونی، سنسور، سامانه خودرویاب، تابلوی اطلاع رسانی، سامانه اخذ عوارض )

          اجرای سیستم هوشمند مدیریت پارکینگ

         خدمات نظارت، کنترل و پشتیبانی سیستم هوشمند مدیریت پارکینگ