جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue
 

شبیه سازی عملیات در بنادر

تمامی سازمان‌ها به نحوی درگير مسائل پيچيده لجستيکی در ابعاد و سطوح استراتژيک، تاکتيکی و عملياتی مي‌باشند. اين مسائل مي‌توانند دربرگيرنده حجم گسترده ا‌ی از منابع مالی شوند. عمليات روزمره در يک بندر نمونه بارزی از ين قبيل مسائل لجستيکی است. بهينه‌سازی مقدار موجودی‌ها، زمان‌بندی و برنامه‌ريزی عمليات جرثقيل‌ها، محاسبه تعداد مطلوب AGVها و زمان‌بندی حرکت آنها، برنامه‌ريزی برای استفاده از کانتينرهای خالی، تهيه مدل‌های صف برای انجام فرآيندها، بررسی کارآيي عمليات بندر و ... همگي از جمله مواردي هستند که بايد براي بهبود عمليات انجام گرفته در يک بندر مورد توجه قرار بگيرند.

·            شرکت سیمارون پرداز در خصوص حل اين مسائل راهکارهايی را با استفاده از شبيه‌سازی ارائه داده،                نرم‌افزار شبيه‌سازی ShowFlow برای تعيين تعداد بهينه AGV ها در بندر شهيد رجايی و با هدف حداقل ساختن زمان انتظار کانتينرها برای انتقال از کشتی به انبار مورد استفاده قرار گرفت.